Νέα

Νέος Φ.Π.Α. 13%

Νέοι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ θα εφαρμοστούν για τα αγροτικά μηχανήματα, καθώς και για την εκτέλεση κτιριακών εργασιών για τη διευκόλυνση της κινητικότητας ατόμων με αναπηρία, έπειτα από συνεργία του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ποιες οι νέες διατάξεις που εντάσσονται;

Η νέα τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει:

  • τη μείωση του ΦΠΑ από 24% σε 13% για τα ακόλουθα αγροτικά μηχανήματα: γεωργικούς ελκυστήρες και ελκυστήρες δασών, γεωργικές μηχανές, συσκευές και εργαλεία, αντλίες για υγρά, κινητά σιλό, θερμοκήπια, αεραντλίες και αεροσυμπιεστές για δεξαμενές ψαριών, δεξαμενές για ιχθυοκαλλιέργειες από γυαλί, κελύφη συσσωρευτών, πλωτές κατασκευές εκτροφής ψαριών, τα οποία από τη φύση και τα χαρακτηριστικά τους προορίζονται κυρίως ή αποκλειστικά για τη γεωργία, την κτηνοτροφία ή τη δασοκομία. Όσον αφορά την κτηνοτροφία περιλαμβάνεται κάθε δραστηριότητα εκτροφής ζώων, πτηνών ή εντόμων. Επιπλέον, συγκαταλέγονται δεξαμενές αποθήκευσης νερού, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αποθήκευση νερού για την άρδευση ή την στράγγιση ή την πυρόσβεση ή στις ιχθυοκαλλιέργειες. Εξαίρεση αποτελούν τα μέρη και τα εξαρτήματα των παραπάνω αγαθών.
  • τη θέσπιση νέου υπερμειωμένου συντελεστή 4% για την εκτέλεση εργασιών που προορίζονται αποκλειστικά για την υπέρβαση ή απομάκρυνση αρχιτεκτονικών στοιχείων και λοιπών σταθερών και μη εμποδίων που περιορίζουν την κινητικότητα ατόμων με αναπηρία, σε δημόσια ή ιδιωτικά ή κτίρια που εξυπηρετούν δημόσιο συμφέρον. Ο ΦΠΑ για τις υπηρεσίες αυτές διαμορφώνεται στο 3% στα νησιά, όπου εφαρμόζεται συντελεστής μειωμένος κατά 30%.

Ποιους αφορά;

Η μείωση του ΦΠΑ από 24% σε 13% για αγροτικά μηχανήματα, καθώς και για λοιπά είδη γεωργίας, κτηνοτροφίας ή δασοκομίας, αφορούν αποκλειστικά αγροτικές εργασίες.

Πως εφαρμόζετε;

Η μείωση του ΦΠΑ από 24% σε 13% αφορά μόνο σε τιμολόγια αγοράς όχι σε αποδείξεις λιανικής.

Πότε ξεκινά;

Οι νέοι συντελεστές ΦΠΑ θα έχουν ισχύ από 1η Νοεμβρίου 2023 και αναμένεται να φέρουν πτώση στις τιμές των αντίστοιχων αγαθών και υπηρεσιών.